האם חלוקת רכוש בגירושין כוללת בתוכה חלוקת הפנסיה?

כן, חלוקת רכוש בגירושין כוללת בתוכה חלוקת הפנסיה. על פי דיני המשפחה בישראל, זכויות פנסיה שנצברו על ידי בני זוג במהלך הנישואים או חייהם המשותפים נחשבות לרכוש שותף, שיש לאזן אותו בעת הפרידה.

החלוקה מתבצעת באופן שווה בין בני הזוג, בהתאם לחלק היחסי שצבר כל אחד מהם בתקופת החיים המשותפת. חישוב החלק היחסי נעשה באמצעות אקטואר, אשר מחשב את שווי הזכויות הפנסיוניות שנצברו על ידי כל אחד מבני הזוג, וקובע את חלקו של כל אחד בהן.

ישנן שתי דרכים עיקריות לחלוקת זכויות פנסיה בגירושין:

  • חלוקה מיידית: במסגרת חלוקה זו, הזכויות הפנסיוניות של כל אחד מבני הזוג מועברות לבן הזוג השני, בתמורה לקבלת נכסים אחרים, כגון דירה, רכב, או כספים.
  • חלוקה דחויה: במסגרת חלוקה זו, הזכויות הפנסיוניות של כל אחד מבני הזוג נשארות בידי בעליהן, אך בן הזוג השני מקבל זכות לקבל את חלקו מהפנסיה במועד פרישתו של בן הזוג המחזיק בזכויות.

הבחירה בין חלוקה מיידית לחלוקה דחויה היא עניין של הסכמה בין בני הזוג, או של החלטה שיפוטית.

חשוב לציין כי חלוקת זכויות פנסיה בגירושין היא נושא מורכב, המצריך ידע וניסיון בתחום. מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני משפחה לפני קבלת החלטה בנושא זה.

מהי קרן פנסיה ומדוע מחלקים אותה בזמן הגירושין 

קרן פנסיה היא תוכנית חיסכון לטווח ארוך, המבטיחה לעובד ולעובד עצמאי תשלום חודשי לכל ימי חייו עם פרישתו מעבודה בהגיעו לגיל פרישה (תוכנית זו קרויה פנסיית יסוד) וכן במקרה של נכות, ופנסיה לשאירים במקרה של מות העובד (תוכנית זו קרויה פנסיה מקיפה).

קרן הפנסיה נועדה להעניק ביטחון כלכלי לאדם המתפרנס מעבודתו, באמצעות הבטחת הכנסה שוטפת גם במצבים שבהם אינו מסוגל לעבוד.

קרן הפנסיה פועלת על בסיס ערבות הדדית בין עמיתי הקרן (החוסכים בקרן) ועל פי תקנון הניתן לשינוי.

קרן הפנסיה מציעה מספר מסלולים מובנים של חיסכון פנסי

וני עם ביטוח למקרה מוות (ביטוח שאירים) וביטוח למקרים של נכות ואי יכולת לעבוד.

קרן הפנסיה גובה דמי ניהול מהחוסכים, אך אסור לה לגבות דמי ניהול מעבר לתקרה המקסימלית.

סוגי קרנות פנסיה

ישנם שני סוגים עיקריים של קרנות פנסיה בישראל:

  • קרן פנסיה מקיפה: קרן זו כוללת כיסוי ביטוחי במקרה של נכות ופטירה, ומעניקה פנסיה חודשית בגיל פרישה.
  • קרן פנסיה משלימה: קרן זו אינה כוללת כיסוי ביטוחי במקרה של נכות ופטירה, ומעניקה פנסיה חודשית בגיל פרישה.

קרן פנסיה היא נכס משמעותי, המהווה מקור הכנסה חשוב בגיל הפרישה. כאשר בני זוג מתגרשים, יש צורך לחלק את כל הנכסים המשותפים, לרבות קרן הפנסיה.

ישנן מספר סיבות לכך שקרן פנסיה מחולקת בזמן גירושין:

  • הכרה בזכות של בן הזוג השני לחלק מהנכסים המשותפים: על פי דיני המשפחה בישראל, זכויות פנסיה שנצברו על ידי בני זוג במהלך הנישואים או חייהם המשותפים נחשבות לרכוש שותף, שיש לאזן אותו בעת הפרידה.
  • הצורך להבטיח ביטחון כלכלי לבן הזוג השני: כאשר בני זוג מתגרשים, בן הזוג השני עלול להישאר עם הכנסה נמוכה יותר. חלוקת קרן הפנסיה עשויה לסייע לבן הזוג השני לבטח את עתידו הכלכלי.
  • הרצון לשמור על שוויון בין בני הזוג: חלוקת קרן הפנסיה עשויה לסייע לשמור על שוויון בין בני הזוג, גם לאחר הגירושין.
חלוקת רכוש בגירושין
שתפו את הכתבה
Facebook
Twitter
WhatsApp

עו"ד מאיר רפאל

מומחים בדיני משפחה וגירושין

עורך דין מאיר רפאל
תוכן עניינים
אולי יעניין אותך גם